TRAVEL

KOH SAMUI_APRIL 2019              Strandgenuss

 

 

KOH SAMUI _ APRIL 2019
Sonnenuntergang bei Nathan

 

KOH SAMUI _ APRIL 2019
Sonnenuntergang bei Nathan

 

KOH SAMUI_April 2019
Sonnenuntergang bei Nathan

 

KOH SAMUI_APRIL 2019
Sonnenuntergang bei Nathon

 

KOH SAMUI _ APRIL 2019
Sonnenuntergang bei Nathan

 

KOH SAMUI_April 2019
Sonnenuntergang bei Nathan

 

KOH SAMUI _ APR_2019

 

VENEDIG_07_SEPT_2018

 

VENEDIG_September 2018

 

VENEDIG_07_SEPT_2018

 

VENEDIG_07_SEPT_2018

 

VENEDIG_07_SEPT_2018

 

VENEDIG_07_SEPT_2018

 

VENEDIG_07_SEPT_2018

 

VENEDIG_07_SEPT_2018

 

VENEDIG_07_SEPT_2018

 

VENEDIG_07_SEPT_2018

 

VENEDIG_07_SEPT_2018

 

London_29_FEB_2016

ISO 100 | 5D M III | 660 s | f/20 | 24 mm_LONDON EYE_26_FEB_2016

 

London_29_FEB_2016

ISO 100 | 5D M III | 30 s | f/22 | 27 mm | BIG BEN TOWER_26_FEB_2016

 

London_27_FEB_2016

ISO 100 | 5D MIII | 15,0 s | f/11,0 | 25,0 mm | LONDON EYE_25_FEB_2016